Valdkonnad

Advokaadibüroo osutab õigusabi erinevates tsiviil- ja karistusõiguse valdkondades kõigis kohtuastmetes.

TSIVIILÕIGUS

  • Asjaõigus
  • Perekonnaõigus
  • Pärimisõigus
  • Võlaõigus
  • Äriõigus

TÖÖÕIGUS

  • Töötajate ja tööandjate esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus.

KARISTUSÕIGUS

  • Kaitse ja kannatanute esindamine kriminaalasjade kohtueelses ja kohtumenetluses
horizontal ruler
valdkond uus